Poszukiwanie Najemcy
Aktywnie poszukujemy nowych najemców, organizujemy spotkania i prezentacje lokalu. Zarabiamy tylko gdy nieruchomość jest wynajęta.

Przygotowanie Dokumentów
Sporządzimy umowę najmu, wynegocjujemy najlepsze warunki, przygotujemy protokół zdawczo-odbiorczy wraz z oceną stanu technicznego lokalu i odczytem liczników.

Rozliczenie Najemcy
Podsumujemy zużycie mediów za dany okres rozliczeniowy, a także wszystkie wpłaty dokonane przez Najemcę.

Kontakt z Administracją
Prowadzimy korespondencję z administratorem nieruchomości, informując na bieżąco Najemców o zmianach w stawkach czynszu, prognozach zużycia mediów, a także zmianach w taryfach.

Serwis Sprzątający
Po zakończeniu umowy najmu zapewniamy kompleksowe sprzątanie lokalu. Istnieje możliwość cyklicznego sprzątania nieruchomości np. raz w miesiącu, raz w tygodniu - usługa dodatkowo płatna.

Wizytacja Lokalu
Minimum raz w roku dokonujemy wizyty w lokalu oceniając jego stan techniczny i sporządzając stosowny raport z podsumowaniem.

Monitoring Płatności
Sprawdzamy na bieżąco terminowość płatności najemców  - w przypadku opóźnień wysyłamy wezwania do zapłaty, naliczamy odsetki, w skrajnych przypadkach kierujemy sprawę do windykatora.